სკოლის მენეჯმენტი

სკოლის მენეჯმენტი

 

 

სკოლის გენერალური მენეჯერი – თამაზ ნაცვლიშვილი

 

აღმასრულებელი მენეჯერი  – ლია გენელიძე

 

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი – გოგი ღამბაშიძე

 

მატერიალური უზრუნველყოფის მენეჯერი – გიორგი ხახნელიძე

 

სკოლისა და სკოლისგარეშე მუშაობის მენეჯერი - ლამზირა მელქაძე

 

ხარისხის მართვის მენეჯერი - როზა ბარბაქაძე

 

სკოლისათვის მოსამზადებელი  ჯგუფისა  და ბაღის მენეჯერი - ლალი ნაცვლიშვილი

 

სკოლის ბუღალტერი -  ლუიზა ბეროიანი